Facebook

zaterdag 15 april 2017 7:53
Fietsbrug Katwijk-Mook: verkeerde kosteninschatting

Mede mogelijk gemaakt door het RMO Noord-Limburg! Project dat al 30 jaar in de planning staat.

 

2

0

0

donderdag 13 april 2017 9:02
Doorstart Stichting Wensbus Gennep

Goed dat het doorgaat, jammer dat er de verkeerde bus op de foto staat.

 

1

0

0

dinsdag 11 april 2017 13:31

3

0

0

donderdag 23 maart 2017 9:49

1

0

0

Het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo op het gebied van Verkeer en Vervoer. Afstemming vindt plaats op bestuurlijke en ambtelijke tafels om gezamenlijk het verkeers- en vervoersbeleid te formuleren en uit te voeren voor de regio.

In mei 2011 is in het bestuurlijk RMO de Regionale Mobiliteitsvisie vastgesteld. Daarin is het verkeers- en vervoersbeleid voor Noord-Limburg opgenomen voor de korte termijn en met een blik voorwaart naar 2030. Deze visie is ook de leidraad voor alle activiteiten van het RMO Noord-Limburg en wordt verder uitgewerkt in een Regionaal Meerjaren Uitvoeringsprogramma.

Het RMO Noord-Limburg dicht zich een rol toe op een aantal niveau's:

  • strategisch, waarbij het gaat om de hoofdinfrastructuur weg, water, rail
  • regionaal, waarbij het gaat om regionale netwerken voor auto, fiets, openbaar vervoer, goederenvervoer en om verkeersveiligheid.

Daarnaast vervult het RMO een rol bij de inkoop van een aantal verkeersproducten en coördineert en stimuleert de ontwikkeling van kennis.

Trendsportal

logo trendsportalTrendsportal is een initiatief van de 8 Noord- Limburgse gemeenten van het RMO Noord- Limburg. De toekomst van Mobiliteit 'bedenk' je niet alleen. Deze hangt samen met anderen ontwikkelingen in de breedste zin van het woord. Daarom heeft Trendsportal besloten om samen met professionals en inwoners van de regio na te gaan denken en een visie vorming te ontwikkelen over de slimme Mobiliteit voor morgen. Trendsportal faciliteert ontmoetingen, werksessies, legt verbindingen en zoekt samen met de markt naar nieuwe businessmodellen om samen te komen tot een mobiliteitsvisie voor de gehele regio Noord- Limburg.

Lees meer

Ike Busser

Bestuurlijk voorzitter

RMO Noord-Limburg

Peter van Wijlick

Coördinator Regionale Mobiliteit RMO Noord-Limburg

E: Peter@rmonoordlimburg.nl

T: 0621146598

Cecile van Herten

Beleidsmedewerker RMO Noord-Limburg

E: Cecile@rmonoordlimburg.nl

T: 0621568026

Twitter

Peter van Wijlick Mede mogelijk gemaakt door het RMO Noord-Limburg! Project dat al 30 jaar in de planning staat. https://t.co/8pzEWxvyyw
Peter van Wijlick Goed dat het doorgaat, jammer dat er de verkeerde bus op de foto staat. https://t.co/89rYFirECU
Peter van Wijlick RT @Gemeente_Venray: Wil jij #meedenken over slimme #mobiliteit voor morgen in N-Limburg? Dat kan via #trendsportal @rmonoordlimburg -> htt…